Používateľská príručka pre mobilnú aplikáciu

1 Video tutoriály

1.1 Zakúpenie lístka pomocou Návštevníckej karty na webe BANM

1.2 Zakúpenie lístka pomocou Návštevníckej karty v mobilnej aplikácii

2. Prihlásenie sa do aplikácie

Účelom tohto dokumentu je popísať základné postupy práce s mobilnou aplikáciou pre zakúpenie parkovacieho lístka

Pre prihlásenie sa do aplikácie používateľ klikne v mobilnom telefóne na ikonku určenú pre aplikáciu PARKIO,

zobrazí sa úvodná obrazovka
a následne sa zobrazí mapa s presným určením polohy. Používateľ musí mať v mobilnom telefóne povolený prístup k polohe.
V ľavom hornom rohu klikne na odkaz pre menu, zobrazí sa ponuka s možnosťou prihlásiť sa do aplikácie.
Po kliknutí na tlačidlo „Prihlásiť sa“ zobrazí sa prihlasovací formulár,
používateľ vyplní prihlasovacie údaje emailovú adresu a heslo a stlačí tlačidlo "Prihlásiť sa". Po overení identifikačných údajov v prípade, že sú správne je používateľ prihlásený do aplikácie a môže ju začať používať.
POZNÁMKA: V prípade, že používateľ požiada o registráciu parkovacej karty alebo parkovacej zľavy (v rámci žiadosti je vyžadovaný e-mail používateľa), používateľ bude spojený v aplikácií týmto registrovaným emailom. Ak používateľ použije pre registráciu do aplikácie rozdielny email, ako mal pri registrácií, nebudú sa mu zobrazovať potrebné parkovacie karty a zľavy.

2.1 Nesprávne prihlasovacie údaje

  V prípade, že používateľ zadá nesprávne prihlasovacie údaje, bude na to upozornený hláškou.

 • Nevalidný email – mailová adresa zadaná v nesprávnom formáte
 • Nesprávne zadané heslo – má menej ako 8 znakov
 • Nesprávne zadané prihlasovacie údaje – meno alebo heslo
 • Používateľ má možnosť skontrolovať správnosť napísaného hesla kliknutím na ikonku v poli pre heslo.

2.2 Zabudli ste heslo?

V prípade, že používateľ zabudol prihlasovacie údaje, klikne na tlačidlo „Zabudli ste heslo?“, ktoré slúži na vygenerovanie nového prístupového hesla pre aktívneho používateľa.

Zobrazí sa obrazovka pre zadanie emailového konta používateľa, na ktoré bude vygenerované nové heslo.

Používateľ zadá svoju emailovú adresu a potvrdí tlačidlom "Vygenerovať nové heslo". Systém vygeneruje nové heslo pre prihlásenie sa do webu alebo mobilnej aplikácie a zašle ho na emailovú adresu používateľa.

3. Registrácia

Používateľ spustí mobilnú aplikáciu zvolí možnosť „Registrovať sa“, zobrazí sa rozhranie pre vyplnenie údajov.

Vyplní emailovú adresu, heslo a zaškrtne súhlas s podmienkami používania. Predpoklad používania ako aj informácie podľa článku 13 GDPR je možné pozrieť po kliknutí na uvedený súhlas. Všetky údaje sú povinné pre vyplnenie. Po vyplnení údajov stlačí tlačidlo "Registrovať sa".

Zobrazí sa informačná hláška, konto sa vytvorilo.

4. Profil

Používateľ, ktorý je prihlásený do svojho konta, má možnosť editovať svoje osobné údaje, zmeniť jazyk, heslo a odhlásiť sa z aplikácie. Urobí tak v odkaze „Profil“..

Po prihlásení sa do aplikácie klikne na odkaz pre menu a následne na "Profil",

zobrazí sa obrazovka pre editáciu osobných údajov, zmenu hesla, nastavenie jazyka a odhlásenie sa.

4.1 Editovať profil

Prihlásený používateľ má možnosť editovať svoj profil. Klikne na tlačidlo „Editovať profil“,

zobrazí sa obrazovka, v ktorej má možnosť upraviť svoje osobné údaje, označiť či je držiteľom ZŤP preukazu.
Pre uloženie údajov klikne používateľ na „Uložiť zmeny“.

4.2 Zmeniť jazyk

Používateľ má možnosť zmeniť jazyk, v ktorom sa zobrazuje aplikácia. Po prihlásení sa do aplikácie klikne na odkaz pre menu a následne na „Nastavenia“, zobrazí sa obrazovka, kde má možnosť kliknúť na výber v riadku „Jazyk“ a nastaviť požadovaný jazyk.

4.3 Zmena hesla

Používateľ má možnosť zmeny hesla. Po prihlásení sa do aplikácie klikne na odkaz pre menu a následne na „Nastavenia“, zobrazí sa obrazovka, kde má možnosť kliknúť na „Zmena hesla“,

zobrazí sa obrazovka pre zadanie nového hesla, kde po vyplnení údajov klikne na „Zmeniť heslo“.
Po úspešnej zmene hesla sa zobrazí informačná hláška, okno sa zatvorí.

4.4 Odhlásiť sa

Používateľ, ktorý je prihlásený do svojho konta má možnosť odhlásiť sa z aplikácie v prípade, že v menu kline na „Nastavenia“. a následne klikne na tlačidlo „Odhlásiť sa“.

5. Vozidlá

Používateľ, ktorý je prihlásený do svojho konta, má možnosť zobraziť prehľad vozidiel a editovať ich. Klikne v menu na odkaz „Vozidlá“,

zobrazí sa obrazovka so zoznamom všetkých vozidiel, ktoré súvisia s používateľom (teda všetky vozidlá, ktoré sú registrované na parkovacie karty, všetky vozidlá evidované pre zľavy, všetky vozidlá, ktoré pridal používateľ v aplikácií manuálne).
Používateľ má možno vozidlo pridať, zmazať a editovať.
POZNÁMKA: Vozidlá označené „Dočasné auto“ sú vozidlá zadané pri dočasnej zmene EČV na karte používateľa. Používateľ má možnosť zmeniť názov vozidla.

5.1 Pridanie Vozidla

Používateľ klikne na tlačidlo „Plus“,

zobrazí sa obrazovke pre pridanie nového vozidla.
Používateľ vyplní „Názov vozidla“ a „EČV“, vyznačí, či sa jedná o elektromobil, klikne na tlačidlo „Uložiť“, vozidlo bude pridané do zoznamu.

5.2 Editovanie vozidla

Používateľ má možnosť editovať „Názov vozidla“, príznak pre elektromobil. „EČV“ nie je možné editovať. Klikne na vybraté vozidlo, zobrazí sa obrazovka, v ktorej má možnosť vybrať, či ide vozidlo zmazať zo zoznamu, alebo ho upraviť.

Po kliknutí na tlačidlo „Uložiť“ sa zmenené údaje uložia. Pre návrat späť bez vykonania zmien klikne používateľ na šípku vľavo hore.

5.3 Zmazanie vozidla

Používateľ má možnosť zmazať vozidlo, ktoré nie je pridelené na žiadnej karte, zo zoznamu. Klikne na vybraté vozidlo, zobrazí sa obrazovka, v ktorej má možnosť vybrať, či ide vozidlo zmazať zo zoznamu, alebo ho upraviť.

Používateľ klikne na tlačidlo zmazať, zobrazí sa kontrolná otázka, po potvrdení ktorej sa vozidlo zmaže.

6. Platobné karty

Používateľ, ktorý je prihlásený do svojho konta, má možnosť získať prehľad o platobných kartách evidovaných na svojom konte kliknutím na voľbu „Platobné karty“ v menu.

Zobrazia sa platobné karty, ktoré si používateľ dal uložiť pre opakované použitie.

6.1 Zaevidovanie platobnej karty

Používateľ na obrazovke "Platobné karty" vyberie tlačidlo "Zaevidovať platobnú kartu".

zobrazí sa obrazovka, v ktorej má používateľ možnosť zadať údaje pre novú kartu:
 • požadované číslo karty
 • platnosť karty
 • CVV
Používateľ vyplní všetky potrebné údaje a stlačí tlačidlo „Uložiť“.
Zaevidujú sa údaje a zobrazí sa okno "Platobné karty", na ktorom bude už zaevidovaná nová karta. Pre návrat späť bez vykonania zmien klikne používateľ na šípku vľavo hore.

V prípade, žer používateľ zadá niektorý z údajov nesprávne, bude na to upozornený hláškou.

6.2 Zrušenie evidencie platobnej karty

Používateľ má zobrazený zoznam platobných kariet,

klikne na tlačidlo pre vymazanie karty, zobrazí sa kontrolná otázka,
po kliknutí na „Odstrániť“ bude karta vymazaná. V prípade, že používateľ klikne na „Zrušiť“, okno sa zatvorí bez vykonania zmien.

7. Kredit

Používateľ, ktorý je prihlásený do svojho konta má možnosť zistiť výšku svojho kreditu a zároveň nabiť si kredit pre svoje konto. Klikne na odkaz „Kredit“ v menu,

zobrazí sa obrazovka s aktuálnou výškou kreditu

7.1 Nabiť kredit

Používateľ má možnosť nabiť kredit kliknutím na tlačidlo „Nabiť kredit“.

Zobrazí sa obrazovka s možnosťou zadania sumy pre dobitie kreditu. Používateľ zapíše požadovanú sumu,

a zvolí spôsob platby „Platba inou kartou“ alebo „Platba uloženou kartou“ v prípade, že má v mobilnej aplikácii zaevidovanú platobnú kartu.

Používateľ vyberie konkrétnu kartu alebo vyplní údaje inej platobnej karty (číslo karty, platnosť karty, CVV).

Systém používateľa presmeruje na platobnú bránu (iný systém), kde vykoná platbu a navýši aktuálny stav kreditu. Zároveň zobrazí používateľovi informáciu o úspešnom nabití kreditu.

7.2 Zlyhanie platby

Systém používateľa presmeruje na platobnú bránu (iný systém), v prípade zlyhanie platby zobrazí používateľovi informáciu o zlyhaní platby.

8. Zakúpenie parkovacie lístka

Prihlásený používateľ môže uskutočniť nákup parkovacieho lístka z úvodnej obrazovky aplikácie, zadaním názvu ulice v meste a výberom „pin-u“ na mapovom podklade.

alebo výberom položky hlavného menu „Zakúpenie parkovacieho lístka“ a následne výberom pin-u. Na základe výberu pin-u sa zobrazia jednotlivé informácie o zóne, parkovisku a tarife. Používateľ tento výber potvrdí – klikne na „Zakúpiť lístok“, alebo výber zruší (vyberie iný pin).

POZNÁMKA. Pod nákupom parkovacieho lístka nerozumieme len „nákup“ za peniaze, ale aj získanie parkovacieho lístka v prípade využitia parkovacích kariet podľa relevantných pravidiel. V procese nákupu sa automaticky zarátava aj zľava (ide o typ parkovacej karty).

Po potvrdení vybratého parkoviska sa používateľovi zobrazí obrazovka, kde vyberie EČV auta, pre ktoré plánuje zakúpiť parkovací lístok.

Po vybratí vozidla používateľ klikne na tlačidlo „Potvrdiť“. Zobrazí sa obrazovka pre výber spôsobu parkovacieho lístka. V prípade, že používateľ nemá zaregistrované žiadne vozidlo, pridá/zaeviduje si vozidlo prostredníctvom časti Vozidlá. Pozri kapitolu 5.1 Pridanie vozidla.

Pre návrat späť bez vykonania zmien klikne používateľ na šípku vľavo hore.

V prípade, že má používateľ vydanú kartu pre návštevy, bude táto možnosť prístupná. Pre niektoré mestá je možnosť výberu aj Bonusovej karty.

Jednotlivé spôsoby zakúpenia parkovacieho lístka sa zobrazia používateľovi na základe jeho vlastných parkovacích kariet.

Pre návrat späť bez vykonania zmien klikne používateľ na šípku vľavo hore.

8.1 Parkovací lístok - zakúpenie

Používateľ pre zakúpenie lístka zvolí možnosť „Parkovací lístok“,

Zobrazí sa obrazovka pre zadanie údajov pre parkovací lístok.

Používateľ zadá začiatok parkovania a počet hodín. Zobrazí sa cena za jednu hodinu, ktorá je pre rôzne typy parkovísk rôzna. Môže nastať prípad, že cena za prvú, druhú, tretiu a následné hodiny sa líši. V takom prípade sa nemusí rovnať Cena celkom násobku Ceny za hodinu krát Počet hodín.

Príklad výpočtu ceny lístka:

cena za 1. hodinu: 1,00 €
cena za 2. hodinu: 1,50 €
cena za 3. hodinu a vyššie: 2,00 €

Používateľ zadá dobu parkovania 4 hodiny.

1,00 + 1,50 + 2,00 + 2,00 = 6,50

Pre dokončenie nákupu parkovacie lístka používateľ vyberie spôsob platby:

 • Platba uloženou kartou
 • Platba inou kartou
 • Platba kreditom – v prípade, že má používateľ nabitý kredit, je táto možnosť predvolená
POZNÁMKA. V prípade, že cena za lístok je nižšia ako 0,50 € je prístupná iba možnosť „Platba kreditom“

8.1.1 Platba uloženou kartou

Používateľ si v časti “Platobné karty“ zadal kartu, ktorú bude používať na úhradu za parkovací lístok. Kariet môže mať zadaných aj viac, ako jednu. Po kliknutí na voľbu „Platba uloženou kartou“ a následne na šípku sa rozbalí zoznam uložených kariet. Vyberie príslušnú kartu a klikne na tlačidlo „Zakúpiť“.

Zobrazí sa informačná hláška o úspešnom uhradení lístka a vygeneruje sa parkovací lístok.

8.1.2 Platba inou kartou

V prípade, že používateľ sa rozhodne zaplatiť inou, ako kartou uloženou v mobilnej aplikácii, klikne na „Platba inou kartou“. Zobrazí sa obrazovka pre zadanie údajov karty, ktorou bude platiť.

Používateľ vyplní požadované údaje a klikne na „Zakúpiť“. Postup zadania karty pozri v kapitole 6. Platobné karty. Po úspešnom uhradení sa zobrazí informačná hláška, vygeneruje sa parkovací lístok.

8.1.3 Platba kreditom

Používateľ má nabitý kredit. Postup nabitia kreditu pozri v kapitole 6 Kredit. Klikne na „Platba kreditom“, zobrazí sa informácia o stave kreditu.

Následne klikne na „Zakúpiť“.

Po úspešnom uhradení sa zobrazí informačná hláška, vygeneruje sa parkovací lístok, ktorý sa používateľovi zobrazí v záložke „Parkovacie lístky"

8.1.4 Parkovanie bez úhrady

V prípade, že používateľ parkuje na parkovisku, ktoré nie je v danom okamihu spoplatnené, po vyplnení údajov parkovacieho lístka a následnom kliknutí na „Zakúpiť“ sa zobrazí informačná hláška „Parkovanie pre zvolenú dobu je zdarma“.

8.2 Zakúpenie parkovacieho lístka Bonusovou kartou

V prípade niektorých miest majú používatelia možnosť požiadať o vydanie „Bonusovej karty“. V takom prípade, ak je prihlásený používateľ majiteľom tejto karty, zobrazí sa mu možnosť zakúpenia parkovacieho lístka „Bonusová karta“

Používateľ klikne na tlačidlo „Bonusová karta“, zobrazí sa obrazovka pre zadanie počtu hodín, s informáciou o aktuálnom počte hodín na karte a zostatkom na karte.

Používateľ vyplní „počet hodín“, klikne na tlačidlo „Zakúpiť“, zobrazí sa informačná hláška a vygeneruje sa parkovací lístok.

8.3 Zakúpenie parkovacie lístka Návštevníckou kartou

Pre zakúpenie lístka pomocou „Návštevníckej karty“ musí mať používateľ nastavené EČV vozidla, pre ktoré chce zakúpiť lístok na tejto karte.

Pred každou kúpou lístka je potrebné si skontrolovať, aké číslo je zadané na návštevníckej karte a následne po vybratí tohto čísla pri kúpe lístka sa sprístupní možnosť kúpy lístka „Návštevníckou kartou“.

V prípade, že má prihlásený používateľ vydanú návštevnícku kartu – môže byť vydaná samostatne, alebo k rezidenčnej karte (napríklad Bratislava – Nové mesto) má možnosť zakúpenia lístka kliknutím na tlačidlo „Návštevnícka karta“.

POZNÁMKA: Pred kúpou parkovacieho lístka „Parkovacou kartou“ je potrebné, aby si používateľ zadal dočasné EČV na danej karte – pozri kapitolu 10.1 Zmena EČV na parkovacej karte. Zobrazí sa obrazovka pre zadanie počtu hodín, s informáciou o aktuálnom počte hodín na karte a zostatkom na karte.
Používateľ vyplní „počet hodín“, klikne na tlačidlo „Zakúpiť“, zobrazí sa informačná hláška a vygeneruje sa parkovací lístok.

8.4 Nedostatočný kredit na karte

V prípade ak má používateľ na „Návštevníckej karte“ alebo „Bonusovej karte“ nedostatočný počet hodín pre povolené parkovanie a pokúsi sa zakúpiť si lístok, zobrazí sa informačná hláška, lístok nie je možné zakúpiť.

V prípade nedostatku „Kreditu“ na karte sa zobrazí informačná hláška, lístok nie je možné zakúpiť. Používateľ má možnosť nabiť si kredit. Pozri kapitolu 7.1 Nabiť kredit.

9. Parkovacie lístky

Po kliknutí na záložku „Parkovacie lístky“

za prihlásenému používateľovi zobrazí prehľad „Aktuálne lístky“ a „História“.

9.1 Aktuálne lístky – predĺžiť parkovanie

Používateľ má možnosť svoj parkovací lístok predĺžiť. V prípade, že parkovací lístok čoskoro končí, dostane na svoj mobilný telefón notifikáciu.

V záložke „Aktuálne lístky“ na vybranom lístku klikne na tlačidlo „Predĺžiť parkovanie“.
Zobrazí sa obrazovka, kde kliknutím na „Predĺžiť“ potvrdí svoju voľbu. V prípade, že klikne na „Zrušiť“, okno sa zatvorí bez vykonania zmien.
Po kliknutí na „Predĺžiť“ sa zobrazí obrazovka pre výber spôsobu parkovacieho lístka.
Používateľ klikne na „Parkovací lístok“, zobrazí sa obrazovke pre vyplnenie údajov potrebných na predĺženie parkovacieho lístka,
zvolí spôsob platby, potvrdí a zobrazí sa informačná hláška o úspešnom prebehnutí platby, vygeneruje sa predĺžený lístok.

9.2 História parkovacích lístkov

Po vypršaní platnosti lístka sa tento presunie do záložky „História“. Používateľ má možnosť prezerať si svoje parkovacie lístky.

9.3 Daňový doklad k parkovaciemu lístku

Používateľ má možnosť stiahnuť si daňový doklad k parkovaciemu lístku pre majiteľa účtu Bratislava – Nové mesto na webovej stránke Parkio BANM, pre majiteľa účtu mesto Prešov na webovej stránkeParkio Prešov po prihlásení sa do svojho účtu. Klikne na „Prehľad parkovania“

následne na „Aktuálne lístky“ alebo„História lístkov“. Zobrazí sa zoznam parkovacích lístkov, v ktorom má požívateľ možnosť zobraziť si daňový doklad.
Po kliknutí na ikonku v stĺpci „Daňový doklad“ v príslušnom riadku sa zobrazí príslušný doklad vo formáte PDF.

10. Parkovacie karty a zľavy

Po kliknutí na odkaz „Parkovacie karty a zľavy“

sa prihlásenému používateľovi zobrazí prehľad jeho vydaných kariet a žiadostí. Pre rôzne mestá existujú rôzne typy kariet. Na jednotlivých typoch kariet sa zobrazujú informácie o zostávajúcom počte povolených zmien EČV na danej karte, prípadne o zostávajúcom počte hodín, ktoré je možné využiť na zakúpenie lístka.

10.1 Zmena EČV na parkovacej karte

Pre karty, ktoré majú povolenú dočasnú zmenu EČV vozidla sa zobrazí tlačidlo „Zmena EČV“.

Po kliknutí na tlačidlo „Zmena EČV“ sa zobrazí používateľovi obrazovka pre vyplnenie nového EČV a zadania dátumu, od ktorého bude zmena platiť.
Používateľ vyplní požadované údaje, klikne na tlačidlo „Uložiť“, na karte sa dočasne zmení EČV registrovaného vozidla. Používateľ má možnosť ukončiť zmenu EČV kliknutím na tlačidlo „Ukončiť zmenu EČV“. Na kartu sa vráti EČV pôvodne registrovaného vozidla, prípadne zostane prázdne, ak predtým žiadne nebolo zadané..
Používateľ môže ukončiť EČV kliknutím na „Ukončiť zmenu EČV“ zrušiť dočasne zadané EČV na svojej karte.

10.2 Žiadosti

Prihlásený používateľ má možnosť prezerať si svoje žiadosti o karty. Klikne na Odkaz „Žiadosti“, zobrazí sa mu prehľad žiadostí as informáciou, v akom stave sa žiadosť nachádza. Po vybavení žiadosti – vydaní karty sa žiadosť z prehľadu vymaže.